Laboratorij za primjenu energetske elektronike

 

Laboratorij za primjenu energetske elektronike je formiran 2005 godine. Upravo je tih posljednjih petnaestak godina bilo značajno za razvoj različitih područja primjene elektroničkih učinskih pretvarača poput fotonaponskih i vjetronaponskih sustava te različitih primjena u automobilskoj industriji i električnoj vuči. Inovacije u pretvaračima se prisutne i primjerice u robotici, a potreba za novim rješenjima kao da nikada nije bila veća. Cilj Laboratorija je uz teorijsko znanje s predavanja dati studentima i praktično znanje iz područja elektronike s naglaskom na topologijama i algoritmima učinskih pretvarača ne zanemarujući njihovu primjenu.

Unutar laboratorija za primjenu energetske elektronike se analiziraju različiti algoritmi za upravljanje učinskim pretvaračima. Pri tome se koriste komercijalni mikroprocesorski sustavi koji služe za provjeru postojećih algoritama, ali i razvoj novih algoritama (slika 1).

DSC00678.JPG

Slika 1. Laboratorijski postav i valni oblici upravljačkih signala za primjenu u pretvaračima

 

Nakon postizanja željenih valnih oblika signali se dovode na  učinske tranzistore istosmjernih pretvarača ili izmjenjivača. Rezultat su valni oblici snimljeni na naponima od više stotina volta.

Tako dobiveni naponi se mogu koristiti za pokretanje istosmjernih i izmjeničnih strojeva Slika 2.

DSC00688.JPG

Slika 2. Valni oblici faznog napona niske frekvencije za pokretanje asinkronog stroja

 

U Laboratoriju za primjenu energetske elektronike se razvojni mikroprocesorski sustavi koriste i za  upravljanje tiristorskih pretvarača baš kao i komercijalna rješenja za istu namjenu (slika 3).

 

DSC00683.JPG

Slika 3. Tiristorski pretvarač i njegovi pripadajući valni oblici

 

Laboratorij je opremljen s dvokanalnim analogno digitalnih osciloskopa tipa Hameg HM 1507-3 te četverokanalnim digitalnim osciloskopima DSO-X 2004A Agilent Technologies, signalnim generatorima, izvorima napajanja i različitim prototipovima pretvarača koji se mogu preoblikovati za različite namjene.

Za mjerenja na naponima od više stotina volta i nekoliko desetaka (i stotina) ampera koriste se strujne i naponske sonde (slika 4).

DSC00682.JPG

Slika 4. Strujne i naponske sonde

Budući da se u proizvodnji elektroničkih uređaja sve više koriste roboti, u laboratoriju su izrađene jednostavne primjene koji uključuju robot Yaskava HC10DT:

manipulacija baterijama, izrada loga fakulteta, slične primjene, npr. pisanje.

 

Odabrani znanstveni radovi nastali u Laboratoriju za primjenu energetske elektronike:

 

Sladić, Poljak, Bulić, Towards the New Energy Storage System for Conventional Cars,  Engineering Review volume:38, issue:3, pages: 261-267., 

Sladić, Nedeljković: A New Efficiency Considerations and Application Limits of Single-Phase Active Power   Filter with Converters for Photoenergy Applications , Engineering Review, volume:38, issue:3, pages: 1-10., 


S. Sladić, S. Skok, D. Nedeljković, Efficiency Considerations and Application Limits of Single-Phase Active Power Filter with Converters for Photoenergy Applications, International Journal of Photoenergy vol. 2011, Article ID 643912, 8 str., doi:10.1155/2011/643912

 

Sladić, B. Barišić, M. Soković, Cost-effective power converter for thin film solar cell technology and improved power quality, Journal of materials processing technology, vol. 201, no. 1-3, pages 786-790, 2008 

 

S. Sladić, V. Ambrožič, D. Nedeljković, Single-Phase Parallel Active Power Filter with a Variable Filter Capacitor Voltage, Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenia, vol. 72, no. 5, 2005. B-kategorija (SCOPUS)

 

S. Sladić, D. Franković, I. Mužić, Comparison of Microprocessor Tools for Mechatronic Solutions on Active Power Filter Example, Engineering Review, vol. 27, no.2, 2007. 

 

S. Sladić, B. Barišić, N. Ungureanu, Adoption of Active Power H-bridge Filter to Vibration Compensator for Machining Processes, Manufacturing Engineering, vol. 7. no. 3. 2008. 

 

D. Franković, M. Živić Đurović, S. Sladić, Some aspects of implementing grid-connected PV systems, Engineering Review, vol. 27, no.2, 2007

 

S. Sladić, D. Kolić, M. Šuljić, Bidirectional DC/DC Power Converter for Hybrid Yacht Propulsion System, Pomorstvo, Travanj 2018.

 

Gašparini, K. Nasser, A., Sladić, S: The Fault Tolerant LED Power Converter Design for More Efficient and Durrable Lighting, Engineering review, 2014 


Barišić, B., Cukor, G., Sladić, S.: Analysis and Simulation of Active Power Filter Including Fuzzy Logic Controller, Third Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, pp. 183-188, Bangkok, Thailand, 8-9th May 2003. 


S. Sladić, M. Odavić, Ž. Jakopović: Single Phase Active Power Filter with Sliding Mode Control , MELECON, Dubrovnik, Croatia, 2004. 
   
S. Sladić, M. Odavić, Ž. Jakopović: Real - Switch Simulation Model of Single Phase Active Power Filter, MIPRO MEET , Opatija, Croatia, 2004. 

 

M. Odavić, S. Sladić, Ž. Jakopović:  PWM Boost Type Converter Connected to the Grid , EPE-PEMC, Riga, Latvia, 2004. 

 

M. Odavić, S. Sladić, Ž. Jakopović: Digital Control of Universal Power Converter,  MIPRO MEET, Opatija, Croatia, 2004. 

 

Sladić, S., Barišić, B., Cukor, G.: Efficiency Determination of Single Phase Active Power Filter for its Application in Industry, Automation and CA Systems in Technology Planning  and in Manufacturing , pp. 289-292, Giewartow, Poland, 2004. 

 

M. Antić, V. Šunde, S. Sladić: Laboratory model of a rectifier with power factor correction , MIPRO MEET, Opatija, Croatia, 2006. 

 

Sladić, S., Barišić, B., Pepelnjak, T.: New Solar Cell Converter for Emerging Solar Technologies, Advances in Materials and Processing Technologies AMPT 2006, pp. 1119-1123, vol. I, Las Vegas, Nevada, USA, 2006. 

 

Sladić S., Zajec P., Nedeljković D.: Transformerless Connections of Low Voltage DC Sources to Single-Phase Shunt Active Power Filter with Adaptive Filter Capacitor Voltage, SPEEDAM 2010, Pisa, 2010.

 

U Laboratoriju za primjenu energetske elektronike je izrađeno više desetaka diplomskih radova:

elektromotorni pogoni

elektromotorni pogoni 2