Nastavno osoblje

prof. dr. sc. Goran Cukor, dipl. ing.

prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

Asistentica dr. sc. Graciela Šterpin Valić, mag. ing. mech.

Akademik Elso Kuljanić