Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva

Proizvodne tehnologije (3+1/IV, 5 ECTS)
prof. dr. sc. Goran Cukor, dipl. ing.

Zavarivanje I (2+1/V, 4 ECTS)
prof. dr. sc. Duško Pavletić, dipl. ing.