Diplomski sveučilišni studij strojarstva

CNC/NC obradni strojevi (2+1/IV, 5 ECTS)  

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

 

Industrijska robotika (2+2/III, 5 ECTS)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing.

 

Industrijska robotika-Projekt II (0+2/III, 5 ECTS)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing.