Poslijediplomski doktorski studij

Metode simulacije u proizvodnji

Nositelji kolegija: prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

prof. dr. sc. Miran Brezočnik, dipl. ing.

 

Deformabilnost i suvremeno oblikovanje deformiranjem

Nositelji kolegija: prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak, dipl. ing.