Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva

Tehnološki procesi (2+1/V)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.

 

Tehnološki procesi - izborni projekt (0+3/V)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.