most-detalj.jpg

Laboratorij za plastičnu obradu i obradne strojeve

 

 

Voditelj doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651519, int. 2519 (Ured)
Lokacija
3-26

Istraživači:

prof. dr. sc. Goran Cukor

prof. dr. sc. Zoran Jurković

Svrha laboratorija:

Primjena laboratorija u nastavne i istraživačke svrhe s mogućnošću izvođenja praktičnih vježbi i izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova.

Demonstriranje plastične obrade na hidrauličnoj preši za savijanje i probijanje tankostjenih limova od različitih vrsta materijala (metal, inox, aluminij). Istraživanje procesa obrade deformiranjem i modeliranje i simulacija procesa plastične deformacije u cilju optimiranja procesa i alata. Oblikovanje tankostijenih limova pomoću programske podrške Sheet Metal.

 

Popis laboratorijske opreme:

 

presa.jpg konzerve.jpg

sheet metal.jpg

sheet metal 1.jpg

Softveri:

LabView

Sheet Metal - SolidWorks 

Nastava:

Alati i naprave

Tehnologija oblikovanja

Projekt - Tehnologija oblikovanja

Suradnja:

Alpron Jušići, Rijeka