Laboratorij za fiziku

Laboratorij za fiziku

1.jpg

U laboratoriju za fiziku nalazi se eksperimentalna oprema namijenjena nadopunjavanju znanja i shvaćanja materije fizičkih kolegija koja se predaje na Tehničkom fakultetu. Oprema je prvenstveno namijenjena nastavnim procesima, iako u određenoj mjeri može poslužiti u osnovnim znanstvenim istraživanjima iz područja fizike i inženjerstva. Većinski dio nove opreme nabavljen je od PHYWE proizvođača. PHYWE bavi se razvojem, proizvodnjom i snabdijevanjem znanstvene, istraživačke i edukacijske opreme.

Laboratorijskom opremom mogu izvršavati vježbe i eventualna istraživanja iz područja:

Mehanike

2.png 3.png

Oprema je namijenjena izvođenju eksperimenata koji objašnjavaju:

 • suštinu fizičkih veličina,
 • pojam sile,
 • osnovne karakteristike tekućina i plinova, te
 • pojmove vezane uz titranje.

Akustike

4.jpg 5.png

Opremom iz akustike moguće je izučavati pojave vezane uz:

 • nastajanje, propagaciju i percepciju zvuka,
 • fizička svojstva oscilacija i valova,
 • način primjene zvuka u medicini, svakodnevnom životu (glazbi i sl.).

Elektrostatike

6.png 7.png

Oprema namijenjena proučavanju elektriciteta:

 • kontaktne električnosti,
 • elektrostatske sile,
 • pohranjivanja električne energije i naboja,
 • izučavanju vodiča i izolatora;
 • homogenog i nehomogenog električnog polja,
 • ekvipotencijalnih ploha.

Geometrijske i valne optike

8.jpg 9.jpg

10.jpg

Oprema omogućuje izvođenje eksperimenata radi izučavanja:

 • svjetlosnog prostiranja,
 • refleksije,
 • refrakcije,
 • objašnjavanja načina stvaranje slike prolaskom svjetlosti kroz leće
 • rada ljudskog oka,
 • difrakcije,
 • interferencije
 • polarizacije svjetlosti,
 • nastanka boja i
 • objašnjavanja principa valne optike.

Valne optike i atomske fizike

11.jpg 12.jpg

13.jpg

Eksperimentalna postava objašnjava osnove

 • kvante fizike i
 • valne optike,

te predstavlja opremu za izvođenje primjernih eksperimenta za razjašnjavanje osnova u tim područjima.

Moguće je izvoditi eksperimente iz područja:

 • optike,
 • atomske/kvantne fizike,
 • proučavati čestično-valnu dualnost svjetlosti;
 • interakciju svjetlosti s materijom:
  • emisijske i
  • apsorpcijske spektre,
 • difrakciju i
 • interferenciju,
 • fluorescenciju,
 • polarizaciju,
 • interakciju svjetlosti s tekućinama i krutinama,
 • odrediti Planckovu konstantu.

Općenito moguće je odraditi skup eksperimenata koji objašnjavaju osnove čestično-valnog svojstva svjetlosti, atomske i fizike i interakciju svjetlosti s materijom.

Atomske fizike - Röntgenski eksperimenti

14.jpg

Osnovni skup opreme Röntnegenske eksperimentalne opreme može se primijeniti u proučavanju fenomena kvantne fizike, kemije, biologije, medicine, fizike čvrstog stanja, geologije.

Na primjer, njime se može izučavati:

 • X-zračenje,
 • atomska struktura,
 • apsorpcija X-zračenja,
 • Comptonovo raspršenje,
 • dozimetrija,
 • kristalna struktura i sl.