Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave

Kontakt informacije

Adresa
Laboratorij za umjetnu percepciju i autonomne sustave
Zavod za računarstvo
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka