Praksa

Stručna praksa na Fakultetu

Sveučilišni studij strojarstva


1. Osnovne informacije
Stručna praksa I na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva i Stručna praksa II na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva obavlja se u skladu s Pravilnikom o praksi pojedinačno u tvrtkama čija je djelatnost iz područja studija studenta, te u kojoj postoje poslovi u skladu sa sadržajem nastavnog programa studija. Student se u sklopu prakse upoznaje s poslovima projektiranja, konstruiranja, tehnoloških procesa, organizacije proizvodnje te stjecanja praktičnog radnog iskustva. Tijekom obavljanja stručne prakse student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz aktivno uključivanje u proces rada i njegovo cjelovito sagledavanje. Na temelju obavljenih radnih zadataka student izrađuje stručno izvješće o obavljenoj stručnoj praksi u obliku seminarskog rada, koje uključuje opće podatke o djelatnosti tvrtke kao i dnevnik rada s opisom obavljenih radnih zadataka za vrijeme prakse. Bodovna vrijednost kolegija Stručna praksa I i II iznosi po 5 ECTS bodova.

Informacije o važnim datumima i načinu obavljanja prakse u tekućoj ak.god. objavljuju se na web portalu fakulteta.

2. Mjesto odrađivanja prakse
Stručna praksa obavlja se u projektnim uredima, proizvodnim pogonima, industrijskim postrojenjima i sl.

3. Popis poduzeća
POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA

 

Stručni studij strojarstva

1. Osnovne informacije
U okviru kolegija Stručna praksa I i Stručna praksa II na stručnom studiju strojarstva student se upoznaje s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljava s ciljem dopunjavanja vlastitih stručnih znanja uz cjelovito sagledavanje procesa rada.
Studenti imaju mogućnost sami pronaći mjesto obavljanja stručne prakse ili im pak isto osigurava voditelj prakse. Voditelj prakse izdaje studentu odgovarajuću Uputnicu sa zadatkom za praksu. Sadržaj prakse studentu utvrđuje odgovorna osoba u instituciji primatelja prakse. Praksa se obavlja tijekom semestra u kojem je upisana ili tijekom ljetnog odmora. Stručnu praksu I potrebno je odraditi u trajanju od 120 radnih sati, a Stručnu praksu II u trajanju od 240 radnih sati.
Nakon izvršenja prakse, a u cilju dobivanja ocjene student je dužan voditelju stručne prakse najkasnije do roka predviđenog Pravilnikom o Stručnoj praksi podnijeti pisano stručno izvješće koje treba uključivati sljedeće: dnevnik rada – prikaz aktivnosti na praksi, stručan prikaz izvršenja/rješenja postavljenog zadatka te od strane stručne i odgovorne osobe ispunjenu i ovjerenu potvrdu s mišljenjem o radu praktikanta i njegovom ispunjavanju postavljenih mu zadataka.
Bodovna vrijednost kolegija Stručna praksa I iznosi 5 ECTS bodova, a Stručna praksa II 10 ECTS bodova.

2. Mjesto odrađivanja prakse
Stručna praksa obavlja se pojedinačno u industrijskim postrojenjima ili projektnim uredima radne organizacije čija je djelatnost iz područja studija.

3. Popis poduzeća
POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA


Sveučilišni studij brodogradnje,
Stručni studij brodogradnje

1. Osnovne informacije


Naziv

Studij

Semestar

ECTS

 Stručna praksa I 

 Stručni studij brodogradnje 

 IV. semestar 

  5

 Stručna praksa II 

 Stručni studij brodogradnje

 VI. semestar

 10

 Stručna praksa I

 Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje 

 IV. semestar

 5

 Stručna praksa II

 Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

 II. semestar

  5

2. Mjesto odrađivanja prakse
Studenti stručnu praksu obavljaju u brodogradilištu, projektnom uredu ili u drugim radnim organizacijama u kojima se obavljaju poslovi koji su u skladu sa sadržajem programa obrazovanja pojedinog studija brodogradnje. Tijekom stručne prakse student proširuje i usavršava svoja znanja iz tehnoloških procesa, pripreme proizvodnje, planiranja i razvojne problematike brodogradnje, te projektiranja i konstruiranja plovnih objekata. Preporuča se da prvu stručnu praksu studenti odrade u brodogradilištu, a za obavljanje druge prakse izbor radne organizacije je slobodniji.

3. Popis poduzeća
POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA

 

Sveučilišni studij elektrotehnike

1. Osnovne informacije
Stručna praksa I odvija se u 4. semestru Preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike u trajanju od 120h (15 radnih dana), a Stručna praksa II u 2. semestru Diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike. Stručna se praksa obavlja pojedinačno u radnoj organizaciji čija je djelatnost iz područja studija studenta, a u kojoj postoje poslovi u skladu s Pravilnikom o praksi te sadržaju nastavnog programa studija. Student se u sklopu prakse upoznaje s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljava kroz programe obrazovanja, a sa zadatkom provjere i dopunjavanja vlastitih stručnih znanja, uz cjelovito sagledavanje procesa rada.
Stručna praksa može se odraditi u toku ljetnog semestra ili u vrijeme ljetnog odmora, a u skladu s ostalim obavezama studenta na studiju. Studentima koji su već prije radili u nekom poduzeću u struci može uz odgovarajuću potvrdu biti priznata praksa kao odrađena. Studenti se sa svim pitanjima vezanim za stručnu praksu mogu obratiti voditelju stručne prakse.

2. Mjesto odrađivanja prakse
Stručna praksa može se odraditi u industrijskim postrojenjima, projektnim uredima, obrtima te svim tehničkim sredinama čije djelovanje pokriva područje elektrotehnike.

3. Popis poduzeća
POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA

 

Stručni studij elektrotehnike

1. Osnovne informacije
Na stručnom studiju elektrotehnike odvijaju se dvije stručne prakse, jedna u IV semestru u trajanju od 120h (15 radnih dana) i jedna u VI semestru u trajanju od 240h (30 radnih dana). Stručna praksa može se odraditi u toku ljetnog semestra ili u vrijeme ljetnog odmora, a u skladu s ostalim obavezama studenta na studiju. Student je obvezan izraditi dnevnik prakse i stručno izvješće s prikazom obavljene prakse u skladu s "Pravilnikom o stručnoj praksi na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima i stručnim studijima", koji predstavlja podlogu za ocjenjivanje obavljene stručne prakse.

Stručna praksa I:
Vrijeme odrađivanja stručne prakse predviđeno je tijekom lipnja, srpnja ili kolovoza u ovisnosti o obvezama studenata, odnosno mogućnostima sredina u kojima će se odraditi praksa. U periodu od 1. svibnja do 1. lipnja studenti su dužni dostaviti pismenu potvrdu ili obavijestiti o usmenom dogovoru o mjestu odrade stručne prakse voditelja prakse.

Stručna praksa II:
Vrijeme odrađivanja stručne prakse predviđeno je tijekom VI. semestra, u ovisnosti o obvezama studenata, odnosno mogućnostima sredina u kojima će se odraditi praksa.
Odmah po dostavljenoj pismenoj potvrdi ili obavijesti o usmenom dogovoru o mjestu odrade stručne prakse voditelju, izradit će se uputnica, a student uputiti na odrađivanje prakse.

Konzultacije:
Predviđeni termin za konzultacije je srijeda, 11h-12h. U slučaju spriječenosti studenta konzultacije se mogu održati prema dogovoru. Rok za predaju izvješća je 7 dana nakon obavljene prakse, odnosno najkasnije 10.9. tekuće akademske godine.

2. Mjesto odrađivanja prakse
Stručna praksa može se odraditi u industrijskim postrojenjima, projektnim uredima, obrtima te svim tehničkim sredinama čije djelovanje pokriva područje elektrotehnike, odnosno primjereno je izbornim skupinama Elektroenergetika i Komunikacije na stručnom studiju elektrotehnike.

3. Popis poduzeća
POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA

 

Sveučilišni studij računarstva

1. Osnovne informacije
Stručna praksa odvija se u 4. semestru Preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva u trajanju od 120h (15 radnih dana), a Stručna praksa II u 2. semestru Diplomskog sveučilišnog studija računarstva. Stručna se praksa obavlja pojedinačno u radnoj organizaciji čija je djelatnost iz područja studija studenta, a u kojoj postoje poslovi u skladu s Pravilnikom o praksi te sadržaju nastavnog programa studija. Student se u sklopu prakse upoznaje s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljava kroz programe obrazovanja, a sa zadatkom provjere i dopunjavanja vlastitih stručnih znanja, uz cjelovito sagledavanje procesa rada. 
Stručna praksa može se odraditi u toku ljetnog semestra ili u vrijeme ljetnog odmora, a u skladu s ostalim obavezama studenta na studiju. Studentima koji su već prije radili u nekom poduzeću u struci može uz odgovarajuću potvrdu biti priznata praksa kao odrađena. Studenti se sa svim pitanjima vezanim za stručnu praksu mogu obratiti voditelju stručne prakse.

2. Mjesto odrađivanja prakse
Stručna praksa može se odraditi u industrijskim postrojenjima, projektnim uredima, obrtima te svim tehničkim sredinama čije djelovanje pokriva područje računarstva.

3. Popis poduzeća

POPIS PODUZEĆA U KOJIMA SE OBAVLJA PRAKSA