16cr.jpg
Objavljeno
6. veljače 2023.

Razredbeni postupak i upisi u 1. godinu za kandidate Hrvate izvan RH

Prijave na natječaj traju od 26.06.2023. do 07.07.2023. Prijave na natječaj šalju se na mail : studentska@riteh.hr

I) Prijave na natječaj (formular u nastavku): 26.06.2023. do 07.07.2023.

Prijave na natječaj šalju se na mail : studentska@riteh.hr

Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije Hrvata izvan RH definirane člankom 2. Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH (NN 124/2011 I 16/2012): na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.

 

II) Uz popunjeni formular potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. Za upis na sveučilišne prijediplomske studije: SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE I SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (četverogodišnja srednja škola),
  Za upis na sveučilišne diplomske studije: DIPLOMA O ZAVRŠENOM ODGOVARAJUĆEM SVEUČILIŠNOM PRIJEDIPLOMSKOM STUDIJU
  Za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija obratiti se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija
 2. DOMOVNICA ili IZJAVU o pripadnosti hrvatskomu narodu
  (ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo)
 3. MOTIVACIJSKO PISMO
 4. ISPRAVU O POZNAVANJU hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2
  (ako je pristupnik ima)
 5. OIB (obavezno) kojeg izdaje Ministarstvo financija - Porezna uprava
  https://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx

III) Objava rang lista: 11.07.2023.

IV) Upisi: od 8:00 sati 13.07.2023. od 15:00 sati 14.07.2023. (https://isvuri.riteh.hr/digupisi/)

 

Prijava na natječaj_formular