Čitači ekrana / sinteza govora

Thunder Screenreader

                              1.png

 


Čitači ekrana su programi koji pokušavaju interpretirati prikaz na zaslonu ekrana te ga uz pomoć sintetizatora zvuka ili braillovog redka ponovo prikazati korisniku. Izbor čitača ekrana najviše ovisi o platformi, cijeni i potrebama korisnika. Osim komercijalnih čitača ekrana postoje i besplatni čitači kao što je i Thunder Screenreader. Saznaj višeNVDA (NonVisual Desktop Access)

                               es6.PNG


NVDA je program za pomoć slabovidnim i slijepim osobama pri svakodnevnom korištenju računala. Spada u vrstu programa koje nazivamo „čitačima ekrana“. Radi na principu čitanja teksta koji je prikazan na ekranu i to na taj način da ne čita sve šta je prikazano na ekranu nego samo one dijelove na koji pokazuje pokazivač miša. Saznaj više