Mobilnost osobe s invaliditetom

Elektromotorna invalidska kolica

el1.PNG


Za nepokretne bolesnike koji nemaju mogućnost hodanja zbog prirode svoje bolesti posebno konstruiramo invalidska kolica na ručni ili električni pogon. Kod očuvanih pokreta ruku bolesnicima se propisuju kolica na ručni pogon dok se kod kvadriplegije propisuju motorna kolica, čije se upravljanje vrši pomoću udaha ili na komandu koja je izdana glasom. Bolesnici sa hemiplegijom kolica pokreću zdravom rukom i nogom. Svakom bolesniku individualno trebaju biti prilagođene diminzije i oblik sjedišta, naslona te oslonca za noge i ruke. Saznaj višeElektromotorna invalidska kolica (2)

image1.jpeg


Invalidska kolica su složeni mehanizmi koji su opsežno projektirani i dizajnirani. Danas su invalidska kolica tehnološki napredna i imaju mnogo komponenti koje zadovoljavaju raznolike potrebe osoba s invaliditetom. Dizajn invalidskih kolica ovisi o vitalnim potrebama i mjeri osobe (visina, težina, itd…), uključujući i dodatne zahtjeve korisnika. Svaka invalidska kolica prilagođena su za drugačiju vrstu ozljede i aktivnosti korisnika. Mjere sjedala (širina, dubina te visina naslona) usklađuju se mjerama korisnika prilikom izbora kolica. Saznaj više