Laboratorij za konstruiranje i analizu proizvoda

Laboratorij za konstruiranje i analizu proizvoda

Voditelj: prof. dr. sc. Robert Basan

Lokacija: Zavod za konstruiranje u strojarstvu (zgrada laboratorija), prostorija 1-125

 

Područje rada laboratorija:

•    mjerenja pomaka, deformacija i naprezanja te drugih mehaničkih veličina - sile, momenta torzije komponenti, dijelova strojeva i konstrukcija
•    3D modeliranje, razvoj i optimizacija proizvoda, povratno inženjerstvo, CAE
•    3D skeniranje/printanje
•    istraživanje i znanstveni rad
•    laboratorijske vježbe (diplomski sveučilišni studij strojarstva)
•    nastava i edukacija (preddiplomski i diplomski sveučilišni studij strojarstva, poslijediplomski doktorski studij)
•    studentski projekti, završni i diplomski radovi
•    suradnja s industrijom

 

ritehtenlab-general-1.jpg

 

ritehtenlab-general-2.jpg

 

ritehtenlab-general-3.jpg

 

ritehtenlab-general-4.jpg

 

ritehtenlab-general-5.jpg

 

ritehtenlab-general-6.jpg

 

Oprema laboratorija

•    Višekanalni digitalni modularni mjerni sustav MGCplus (Inv. br. 2007000004603)
Mjerno pojačalo MGC PLUS u kombinaciji s dodatnom opremom primjenjivo je u kalibraciji tehničkih sustava, karakterizaciji materijala te statičkim/dinamičkim/zamornim mjerenjima na komponentama konstrukcija i strojeva primjenom elektrootpornih mjernih traka i drugih senzora. Mogućnost mjerenja veličina: pomaci, deformacija, naprezanje, sila, moment torzije te drugih mehaničkih veličina i parametara.

ritehtenlab-mgcplus-1.jpg


•    Jednokanalni mjerni sustav Scout55 (Inv. br. 2007000004603)
Jednokanalno mjerno pojačalo, mjerne veličine: pomaci, deformacija, naprezanje, sila, moment torzije te drugih mehaničkih veličina i parametara.

 

ritehtenlab-scout55-1.jpg


•    Bežični tenzometrijski mjerni sustav Lord Microstrain
Mjerni sustav namijenjen za udaljena tenzometrijska mjerenja deformacija i naprezanja i ostalih mehaničkih veličina na udaljenim nepomičnim i na pomičnim objektima što je čini puno primjenjivijom u odnosu na stacionarnu mjernu opremu.
Dijelovi sustava: USB bežična bazna stanica Lord Microstrain WSDA-BASE-104-SK (Inv. br. 2018000007564)  i bežični 8-kanalni analogni senzorski čvor Lord Microstrain V-LINK-200-M (Inv. br. 2018000007563)

ritehtenlab-lord-1.jpg

 

ritehtenlab-lord-2.jpg


•    Software za prikupljanje podataka, vizualizaciju, analizu i izvještavanje o mjernim podacima Catman Easy (HBM)

•    Ostala mjerna oprema i pribor/materijal za pripremu mjernih uzoraka i mjernih mjesta, razni alat, ljepila, elektrootporne mjerne trake

•    3D Skener Shining 3D Einscan SP (Inv. br. 2019000007867)

ritehtenlab-3dscan-1.jpg

 

ritehtenlab-3dscan-2.jpg


•    Software Siemens SolidEdge Shining 3D Edition
Software za 3D modeliranje, povratno inženjerstvo, simulacije i pripremu za 3D printanje Siemens SolidEdge Shining 3D Edition

ritehtenlab-3dscan-3.jpg


•    3D Printer Original Prusa i3 MK3S (Inv. br. 2019000007879)

ritehtenlab-3dprint-1.jpg

 

ritehtenlab-3dprint-2.jpg


•    Stolno računalo / Radna stanica - AMD Ryzen 5 2600X / 32GB / Fast SSD 512GB+1TB / HDD 2TB / GTX1050Ti (Inv. br. 2019000007879)
Radna stanica za 3D modeliranje, 3D skeniranje, povratno inženjerstvo i numeričke simulacije.

ritehtenlab-comp-1.jpg

 

Izdvojene suradnje i projekti

MGS grupa d.o.o. Kraljevica, Hrvatska

DOK-ING d.o.o. Zagreb, Hrvatska

 

Izdvojeni studentski radovi

Pintar, Dario: Eksperimentalna i numerička analiza naprezanja uzoraka sa i bez koncentracije naprezanja opterećenih čistim savijanjem, 2019., diplomski rad, Tehnički fakultet, Rijeka