Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije

Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije

Voditelj: prof. dr. sc. Neven Lovrin

Područje rada laboratorija:

Laboratorij za strojne elemente i konstrukcije bavi se analizom strojnih elemenata, sklopova i uređaja, mjerenjem fizikalnih veličina vezanih uz njihov rad te uzrocima njihovih kvarova.

Oprema laboratorija:

Set mikrometara Helios Presser

P1000004.JPG

Ručni tahometar PCE - T236

P1000006.JPG

Mjerač vibracija PCE - VT2700

P1000008v2.jpg

Elektronski stetoskop

P1000010v2.jpg

Digitalni dinamometar Sauter FH - SK

P1000015.JPG

Infracrveni termometar PCE - 888

P1000017.JPG

Digitalno pomično mjerilo Insize

P1000019.JPG

Mjerač vibracija Voltcraft VBM - 80

P1000020.JPG

Digitalni mikroskop Dino - Lite Premier

P1000023.JPG

Stroboskop PCE-OM15

P1000025.JPG

Termokamera FLIR E6

P1000027.JPG

Termometri (kontaktni i za uronjavanje) Testo 905-T1 i 905-T2

P1000030.JPG

Prijenosni tvrdomjer po Leebu (s priborom) Sauter HK - DB

P1000032.JPG