riteh-fasada.jpg
HRZZ logo 4 color.jpg


Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

 

Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER)

IP-2016-06-4095
 

TRAJANJE PROJEKTA:    15. 3. 2017. - 1. 9. 2021.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Predmet istraživanja projekta je povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline. Istraživanja će biti usmjerena na analizu izmjene topline i povećanja energetske učinkovitosti raznih tipova lamelnih izmjenjivača topline kao i latentnog spremnika topline kojega možemo smatrati posebnim tipom izmjenjivača. Znanstveno-istraživački ciljevi obuhvaćaju: numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja geometrijskih karakteristika izmjenjivača topline na fizikalni proces izmjene topline i učinkovitost, numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja pogonskih uvjeta izmjenjivača topline na fizikalni proces izmjene topline i učinkovitost, numeričko i eksperimentalno istraživanje utjecaja pogonskih uvjeta, geometrije i karakteristika akumulatora topline na izmjenu topline i učinkovitost latentnih spremnika topline te istraživanje pohrane energije u sustavu obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom. Očekivani znanstveni doprinos istraživanja je proširenje postojećih znanstvenih spoznaja vezanih za povećanje energetske učinkovitosti lamelnih izmjenjivača topline, latentnog spremnika topline kao komponente sustava te cijelog sustava obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom.