Komunikatori za osobe s teškoćama u govoru

"Grid 3" asistivni komunikacijski softver

Grid-3-RGB.png


Cilj ovog seminara je upoznavanje sa programom za AAC (augmentative and alternative communication) Grid3 na Windows operativnom sistemu. Pojačavajuća i alternativna komunikacija (AAC) podrazumijeva sve vrste komunikacije (osim oralnog govora) koje se koriste za izražavanje misli, potreba, želja i ideja. Danas se sofveri za AAC implementiraju na razne postojeće platforme, ali i na zaseban hardver dizajniran isključivo za tu upotrebu. U ovom seminaru govorim o jednom takvom softveru, Grid 3, kojeg je proizvela firma Smartbox. Saznaj višeProloquo2Go

 proloquo_logo.png


Proloquo2Go je AAC (augmentative and alternative communication) aplikacija namijenjena Apple­ovim uređajima. Može ju se koristiti na iPad­u, iPod­u, iPhone­u te čak i na Apple Watch­u. Razvila ju je tvrtka Assisstive Ware, poznata po razvoju software­a za asistivnu tehnologiju, pretežno za Apple uređaje s iOS ili Mac OS X operativnim sustavom. Aplikacija Proloquo2Go namijenjena je osobama s teškoćama u govoru. Pokazala se uspješnom kod osoba s autizmom, Downovim sindromom, cerebralnom paralizom, ALS­om, apraksijom, ozljedama mozga, poteškoćama u razvoju itd. Proloquo2Go razvija vokabular i komunikacijske vještine, poboljšava motoričke, vizualne i kognitivne sposobnosti te potiče svoje korisnike na socijalnu interakciju. Saznaj više