Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju

Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju

 

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Igor Wolf

 

O laboratoriju

Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju djeluje u sklopu Zavoda za termodinamiku i energetiku. Ustrojen je s namjerom izvođenja pokusnih istraživanja iz područja termodinamike i termotehnike. U tu je svrhu 2006. godine izgrađena ispitna stanica za istraživanje parametara toplinske ugodnosti prostora, čiji su glavni dijelovi model-prostor i toplinsko-rashladna stanica. 

Aktivnosti u laboratoriju primarno se provode u model-prostoru, koji se koristi za simuliranje rada, ispitivanje i vrednovanje raznih izvedbi instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije. U njemu se mogu vršiti mjerenja temperatura i brzina strujanja, relativne vlažnosti zraka, analizirati obilježja zračnih mlazova, prostorna raspodjela temperatura, kvaliteta zraka, učinkovitost ventilacije, odrediti indeksi toplinske ugodnosti i sl. Sve se to provodi s ciljem odabira odgovarajuće termotehničke opreme, definiranja optimalnih radnih parametara i smještaja unutar prostorije, kako bi se u konačnici u stvarnim životnim uvjetima osigurala mikroklimatska obilježja ugodna za boravak. Ispitivati je moguće instalacije sa zidnim i stropnim ventilokonvektorima, kazetnim jedinicama, različitim tipovima tlačnih i odsisnih distributera i dr.

Toplinsko-rashladnu stanicu čine kompresijska dizalica topline voda-voda, akumulacijski spremnici tople i hladne vode, suhi hladnjaci, cirkulacijske pumpe, pločasti izmjenjivači topline i ostala oprema. Stanica snabdijeva toplom i hladnom vodom sve instalacije u model-prostoru te ispitne stanice u srodnim laboratorijima.

Sve navedene instalacije povezane su na središnji mikroprocesorski sustav nadzora i upravljanja. 

Termotehničke i elektrotehničke instalacije grijanja i hlađenja model-prostora i okolnih prostorija opremljene su i izvedene u suradnji s Centrom za istraživanje i razvoj (R&D Center) tvornice rashladne i klima-tehnike CIAT, Francuska, te firmi Intel-Trade d.o.o., Honeywell, Wilo Hrvatska d.o.o., Grič automatika d.o.o., Viessmann, Mariterm, i dr

 

Lokacija

Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju nalazi se u zgradi laboratorija Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prostorno je podijeljen na dvije etaže. U suterenu zgrade zauzima dio prostorije 0-88, dok je na katu smješten u prostoriju 2-121 te u prostoriju 2-122, koju dijeli s Laboratorijem za rashladnu tehniku. Ukupno raspolaže s oko 170 m2 prostora.

 

 

Djelatnost laboratorija

Nastavni i znanstveno-istraživački rad.

Mjerenja iz područja termodinamike i termotehnike.

Podrška provedbi mjerenja termodinamičkih veličina u srodnim laboratorijima na Fakultetu (uspostavljanje odgovarajućih uvjeta ispitivanja na strani vode i na strani zraka).

 

Znanstvena djelatnost

Resursi laboratorija koriste se u sklopu znanstvenih istraživanja iz područja strujanja zraka, izmjene topline te pohrane energije u toplinskim spremnicima.

Provode se i pokusna mjerenja koja su temelj za izradu doktorskih radova studenata poslijediplomskoga doktorskog studija.

 

Znanstveni projekti

Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER) – istraživački projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica prof. dr. sc. Anica Trp

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije – istraživački projekt Sveučilišta u Rijeci, voditeljica prof. dr. sc. Anica Trp

 

 

Nastavna djelatnost

Osim znanstveno-istraživačkoga rada, u laboratoriju se održavaju i nastavne aktivnosti. To se prvenstveno odnosi na izvođenje laboratorijskih vježbi iz predmeta Toplinska mjerenja na diplomskome sveučilišnom studiju strojarstva.

Studenti koji slušaju predmet Tehnika grijanja na preddiplomskome sveučilišnom studiju strojarstva te oni koji slušaju predmete Tehnika klimatizacije i automatska regulacija i Obnovljivi izvori energije na diplomskome sveučilišnom studiju strojarstva obilaskom laboratorija imaju se priliku upoznati s opremom i uređajima koji su sastavni dio termotehničkih instalacija grijanja. hlađenja, ventilacije i klimatizacije.

U laboratoriju se održava i pokusni dio nastave iz predmeta Izabrana poglavlja iz grijanja i klimatizacije na poslijediplomskome doktorskom studiju.

 

 

Značajnija laboratorijska oprema

Ispitna stanica za ispitivanje rada sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te određivanje parametara toplinske ugodnosti (model-prostor)

Toplinsko-rashladna stanica s kompresijskom dizalicom topline voda-voda, suhim hladnjacima, pločastim izmenjivačima topline (CIAT), toplinskim spremnicima za akumulaciju tople i hladne vode (ZANI), inverterskim cirkulacijskim pumpama (WILO, SALMSON)

Ogrjevno-rashladna tijela (ventilokonvektori, podstropne klima-komore, kazetne jedinice CIAT)

Klima-komora CIAT AIRTECH 50 (protok zraka do 3500 m3/h) s mikroprocesorskom regulacijom

Mikroprocesorski sustav nadzora i upravljanja svim prethodno navedenim uređajima, sa središnjim regulatorom i elementima automatske regulacije u polju (HONEYWELL)

Pokazna sunčana instalacija s ravnim pločastim i cijevnim vakuumskim kolektorom, akumulacijskim spremnikom, pumpnom grupom, mikroprocesorskim regulatorom i pripadajućom armaturom VIESSMANN

 

DSC01254.JPGModel-prostor s dijelom ugrađenih ogrjevno-rashladnih tijela

 

Istraživanja u model-prostoru.jpgIstraživanja u model-prostoru

 

IMG_20200708_094652.jpgToplinsko-rashladna stanica s dizalicom topline voda-voda i toplinskim spremnicima

 

Shematski prikaz toplinsko-rashladne stanice.jpgFunkcionalna shema toplinsko-rashladne stanice

 

IMG_20200708_094452.jpgKima-komora CIAT AIRTECH 50

 

Suradnja s ostalim laboratorijima na Fakultetu

Laboratorij za toplinska mjerenja

Laboratorij za rashladnu tehniku

Istraživačko-razvojni laboratorij tvornice CIAT, Francuska

 

Financiranje

Vlastita sredstva Fakulteta

Znanstveni projekti

Dio opreme je osiguran putem donacija (Intel Trade, CIAT, Honeywell, Wilo, Schako, Viessmann, INA, Mariterm)