Laboratorij za toplinska mjerenja

Laboratorij za toplinska mjerenja

Voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Kristian Lenić

Djelatnost laboratorija

Nastavni i znanstvenoistraživački rad. Mjerenja iz područja termodinamike i termotehnike kao i osiguravanje mjerne opreme za mjerenje termodinamičkih veličina koja se provode u srodnim laboratorijima na fakultetu.

Znanstvena djelatnost

U laboratoriju se provode eksperimentalna ispitivanja u okviru rada na znanstvenim projektima iz područja izmjene topline u izmjenjivačima topline te pohrane energije u spremnicima topline.

Također, u laboratoriju su provođena i provode se eksperimentalna istraživanja vezana uz izradu doktorskih radova studenata poslijediplomskog doktorskog studija.

Znanstveni projekti

Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER) – istraživački projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, voditeljica prof. dr. sc. Anica Trp

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije – istraživački projekt Sveučilišta u Rijeci, voditeljica prof. dr. sc. Anica Trp

Nastavna djelatnost

Korištenjem laboratorijske opreme održava se dio vježbi iz kolegija Termodinamika I, Termodinamika II, Termodinamika BG, Termodinamika i energetika, Tehnički izmjenjivači topline, Toplinska mjerenja, Laboratorijske vježbe i Izvori energije na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima i dio nastave na kolegijima Eksperimentalne metode u toplinskoj tehnici i termoenergetici te Izabrana poglavlja iz izmjenjivača topline na poslijediplomskom doktorskom studiju.

Značajnija laboratorijska oprema

Ispitna stanica za termodinamička i hidrodinamička ispitivanja toplinskih parametara i parametara strujanja cijevno-lamelnih izmjenjivača topline

Ispitna stanica za ispitivanje latentnih spremnika topline

Ispitna stanica za ispitivanje modela izmjenjivača topline voda-voda

Termovizijska kamera ThermaCAM S65

Digitalni sustav za kalorimetriranje krutih i tekućih uzoraka „e2k Combustion Calorimeter“

Kalorimetar krutih uzoraka: Series 1341 Plain Oxygen Bomb Calorimeter, proizvođač „Parr“

Junkersov kalorimetar za mjerenje ogrjevne moći plinovitih goriva

Digitalni instrument za mjerenje temperature, relativne vlažnosti, brzine strujanja, diferencijalnog tlaka Testo 400, proizvod TESTO GmbH.

Akvizicijski sustav  NATIONAL INSTRUMENTS, namijenjen za laboratorijska i terenska mjerenja (DAQCard-AI-16XE-50 i SCXI 1000)

 

Latentni spremnik.jpg    Lat spr2.jpg

Ispitna stanica za ispitivanje latentnih spremnika topline

 

e2k.JPG    Kalorimetar Parr.jpg

Kalorimetar za krute i tekuće uzorke "e2k"                                       Kalorimetar za kruta goriva Parr

IS izmj.jpg   20200610_132110.jpg

Ispitna stanica za cijevno-lamelne izmjenjivače topline                Ispitna stanica za ispitivanje modela izmjenjivača topline voda-voda

 

Laboratorij za toplinska mjerenja.jpg

Termografska kamera

 

Suradnja s laboratorijima Fakulteta

Laboratorij za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju

Laboratorij za rashladnu tehniku

Suradnja s laboratorijima izvan Fakulteta

Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo (LOSK), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah (LOTZ), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Financiranje

Vlastita sredstva fakulteta

Znanstveni projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost

Znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci