Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
20. srpnja 2017. 14:42

Radna skupina

Osnovana je Radna skupina za izradu Godišnjaka za ak. god. 2016./17.

Objavljeno
17. srpnja 2017. 13:39

8. Konferencija o industrijskoj baštini

Osim tema vezanih uz Obnovu industrijskog naslijeđa, prijaviti se mogu i opće teme o industrijalizaciji, deindustrijalizaciji i industrijskoj baštini, iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih i drugih znanosti.

Objavljeno
17. srpnja 2017. 00:29

Obrane diplomskih radova 3

Obrane diplomskih radova 3

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:42

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:41

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 19. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 18. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:38

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:27

Zajednički izborni kolegiji u 2017./2018. ak. god.

Osim izbornih kolegija na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborne kolegije s neke druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci.