16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
4. listopada 2016. 11:47

Psihološko savjetovalište organizira radionicu

Psihološko savjetovalište SSC-a organizira 10. listopada 2016. radionicu o sreći za studente riječkog Sveučilišta

Objavljeno
4. listopada 2016. 08:57

Natječaj za dodjelu inicijalnih potpora mladim istraživačima

Sveučilište u Rijeci raspisao je natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu

Objavljeno
3. listopada 2016. 12:55

Početak nastave - OPTIMALNI DIZAJN KONSTRUKCIJA

Nastava iz predmeta OPTIMALNI DIZAJN KONSTRUKCIJA započinje predavanjem u četvrtak 27.10.2016. u 9:00 u prostoriji L16 na Zavodu za tehničku mehaniku.

Objavljeno
3. listopada 2016. 12:53

OBAVIJEST ZA INŽENJERSKU MATEMATIKUGRUPE

Grupe za predmet Inženjerska matematika su (prema početnim slovima prezimena studenata):
grupa B1 - A-Mark, te grupa B2 - Mart-Ž.

Objavljeno
3. listopada 2016. 12:45

Nastava iz kolegija Računarske metode - podjela na grupe

Nastava iz kolegija Računarske metode - podjela na grupe
Računarske metode - PSS strojarstva (3. semestar)

Objavljeno
3. listopada 2016. 11:43

OBAVIJEST: GRUPE IZ INŽENJERSKE MATEMATIKE

Grupe za predmet Inženjerska matematika su (prema početnim slovima prezimena studenata): grupa B1 - A-M, te grupa B2 - N-Ž.

Objavljeno
3. listopada 2016. 10:10

OBAVIJEST - GRUPE IZ MATEMATIKE 1

Raspored studenata 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje po grupama za Matematiku 1

Objavljeno
3. listopada 2016. 09:03

Nastava iz kolegija Matematika 1 - podjela na grupe

RASPORED STUDENATA SVEUČILIŠNOG PREDIPLOMSKOG STUDIJA ZA PREDAVANJA IZ KOLEGIJA MATEMATIKA 1
Ponedjeljak 10-13 sati
Prostorija P1: studenti s početnim slovom prezimena A-J
Prostorija P4: studenti s početnim slovom prezimena K-Ž

Objavljeno
30. rujna 2016. 14:54

Popis studenata po grupama iz Matematike 1

Popis studenata po grupama iz Matematike 1. Doc. dr. sc. Loredana Simčić