16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
8. rujna 2021. 17:03

Predaja završnih radova 14.9.2021.

Obavijest o predaji završnih radova u utorak 14.9.2021.

Objavljeno
8. rujna 2021. 15:07

POZIV za odabir STUDENATA-ASISTENATASTUDENATA-MENTORA

za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci. Ured za studente s invaliditetom traži studente za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci tijekom ak. god. 2021./'22.

Objavljeno
8. rujna 2021. 13:07

Predaja diplomskih radova 14.09.2021.

Obavijest o predaji diplomskih radova 14.09.2021.

Objavljeno
8. rujna 2021. 13:02

Predaja završnih radova 14.09.2021.

Obavijest o predaji završnih radova 14.09.2021.

Objavljeno
8. rujna 2021. 11:46

Početak nastave za 1. godine preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva

Nastava će započeti uvodnim satom u srijedu 29. rujna 2021. godine s početkom u 9,00 sati u virtualnom okruženju putem platforme za udaljeni pristup.
Sastanak novoupisanih studenata s voditeljima pojedinih studija održat će se na Fakultetu u petak, 1. listopada 2021. godine u predavaonicama P1 i P2.

Objavljeno
8. rujna 2021. 07:10

Predaja diplomskih radova

Obavijest o predaji diplomskih radova.

Objavljeno
8. rujna 2021. 07:09

Predaja završnih radova

Obavijest o predaji završnih radova.

Objavljeno
7. rujna 2021. 14:35

Predaja završnih radova - rujan 2021.

Predaja završnih radova održat će se u utorak 14.9.2021. prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
7. rujna 2021. 12:49

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja - Alen Salkanović, mag. ing. comp.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju bit će održano u ponedjeljak, 13. rujna 2021. u 08:00 sati u učionici I2.