Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Published
17. srpnja 2017. 00:29

Obrane diplomskih radova 3

Obrane diplomskih radova 3

Published
14. srpnja 2017. 08:42

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Published
14. srpnja 2017. 08:41

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 19. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Published
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 18. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Published
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Published
14. srpnja 2017. 08:38

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Published
14. srpnja 2017. 08:27

Zajednički izborni kolegiji u 2017./2018. ak. god.

Osim izbornih kolegija na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborne kolegije s neke druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Published
13. srpnja 2017. 15:26

Obrane diplomskih radova 2

Obrane diplomskih radova 2

Published
12. srpnja 2017. 16:57

Obrane diplomskih radova 1

Obrane diplomskih radova 1