16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
12. rujna 2016. 11:51

Predaja završnih radova

Predaja završnih radova - 13. 9. 2016. u 11:30 sati (ured prof. Šušnjića)

Objavljeno
12. rujna 2016. 11:49

Predaja diplomskih radova

Predaja diplomskih radova - 13. 9. 2016. u 12 sati (ured prof. Šušnjića)

Objavljeno
12. rujna 2016. 08:00

Javno izlaganje

Dinko Đurđević, mag. ing. oecoing., održat će javno izlaganje u ponedjeljak 19. rujna 2016. u 13:00 sati u Vijećnici.

Objavljeno
8. rujna 2016. 11:23

PARTICIPACIJA ŠKOLARINE za akademsku godinu 2016./2017.

NOVO!!
NA POVEZNICI: https://indeks.riteh.hr/ je IZRAČUN VISINE PARTICIPACIJE u troškovima studija za akademsku godinu 2016./2017.

Objavljeno
7. rujna 2016. 10:28

Predaja Završnih radova 13.09.2016.

Predaja Završnih radova obavit će se 13.09.2016. u 13h na Zavodu za automatiku i elektroniku.

Objavljeno
6. rujna 2016. 10:57

Javna obrana teme doktorske disertacije

Marko Perčić, mag. ing. mech. održat će javnu obranu teme doktorske disertacije u četvrtak 15. rujna 2016. u 9:00 sati u Vijećnici.

Objavljeno
5. rujna 2016. 14:15

Posao u Hrvatskom Telekomu

Posao u Hrvatskom Telekomu

Objavljeno
5. rujna 2016. 08:40

Objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija ponuđenih u 2016./2017. akademskoj godini

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija ponuđenih u 2016./2017. akademskoj godini ( zimski i ljetni semestar)

Objavljeno
2. rujna 2016. 12:01

Početak nastave za 1. godinu studija

Početak nastave za 1. godine preddiplomskih sveučilišnih studija strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva te preddiplomskih stručnih studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike biti će prema rasporedu u prilogu.