16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
8. rujna 2020. 09:13

Predaja diplomskih radova 14.9.2020.

Obavijest o predaji diplomskih radova 14.9.2020.

Objavljeno
8. rujna 2020. 09:07

Predaja završnih radova 14.9.2020.

Obavijest o predaji završnih radova 14.9.2020.

Objavljeno
4. rujna 2020. 14:00

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju - Ana Vranković, mag. ing. comp.

Javno izlaganje bit će održano u četvrtak, 10. rujna 2020. u 15:00 sati u učionici I5.

Objavljeno
4. rujna 2020. 13:57

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju - Denis Selimović, mag. ing. el.

Javno izlaganje bit će održano u četvrtak, 10. rujna 2020. u 14:00 sati u učionici I2.

Objavljeno
4. rujna 2020. 13:54

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju - Luka Batistić, mag. ing. comp.

Javno izlaganje bit će održano u četvrtak, 10. rujna 2020. u 13:00 sati u učionici I5.

Objavljeno
2. rujna 2020. 15:18

Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb - 2 nastavnika

Obrtnička i industrijska graditeljska škola u Zagrebu raspisala je natječaj za zapošljavanje - 2 nastavnika strukovnih predmeta i praktične nastave iz područja strojarstva.

Objavljeno
2. rujna 2020. 12:25

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto doktoranda-asistenta

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto doktoranda-asistenta

Objavljeno
2. rujna 2020. 12:17

O B A V I J E S T - Prijava na natječaj za upis te upis u prve godine diplomskih sveučilišnih studija u ak. god. 2020./2021

Prijave na natječaj za upis na diplomske studije: od 17.09. do 22.09. 2020 do 13.00 sati. Rang liste 23.09.2020. u 9.00 sati. Upisi na temelju rang lista su od 23. 09. do 25.09. 2020 do 13.00 sati.
Prijave i upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) putem elektroničke pošte.

Objavljeno
2. rujna 2020. 12:07

O B A V I J E S T O UPISU U PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021. - Jesenski rok

Upis je moguć za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj.
Upisi na temelju rang lista su 21. rujna 2020 do 13.00 sati.
Upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) putem elektroničke pošte.