16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
24. siječnja 2020. 14:13

Sastanak sa voditeljem studija 29.01.2020.

Pozivaju se svi studenti preddiplomskog stručnog studija strojarstva na sastanak s voditeljem studija 29.01.2020. u 12:00 sati u prostoriji L9.

Objavljeno
23. siječnja 2020. 08:00

Terenska nastava: Posjet TE Rijeka (HEP Proizvodnja d.o.o.)

Studenti diplomskog sveučilišnog studija strojarstva su u sklopu terenske nastave 20. siječnja 2020. godine posjetili pogon termoelektrane TE Rijeka (HEP Proizvodnja d.o.o.).

Objavljeno
22. siječnja 2020. 15:13

Terenska nastava: Posjet tvrtki M.G.S. grupa/Kraljevica

Terenska nastava održana je u sklopu kolegija „Konstruiranje i oblikovanje“ koji se održava na trećoj godini (V semestar) preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva u okviru izborne skupine „Konstruiranje“. Voditelji terenske nastave bili su prof. dr. sc. Robert Basan i doc. dr. sc. Tea Marohnić.

Objavljeno
22. siječnja 2020. 13:07

Terenska nastava u Rafineriji nafte Rijeka (INA d.d.)

Studenti diplomskog studija strojarstva su u sklopu kolegija Termoenergetska postrojenja odradili terensku nastavu u pogonu Rafinerije nafte Rijeka (INA d.d. Sektor Rafinerija nafte Rijeka).

Objavljeno
21. siječnja 2020. 14:40

Obrana diplomskog rada 27.1.2020.

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. u 12:15 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
21. siječnja 2020. 14:35

Obrana diplomskog rada 24.1.2020.

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 24. siječnja 2020. u 8:45 sati u učionici U1 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
21. siječnja 2020. 14:26

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova

Objavljeno
21. siječnja 2020. 11:50

Obrane Završnih radova

Obrane Završnih radova održat će se u četvrtak 23.1.2020. prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
20. siječnja 2020. 12:52

Sastanak s voditeljem studija 24.1.2020.

Pozivaju se svi studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija brodogradnje na sastanak s voditeljie studija 24.1.2020. u 09:00 sati u prostoriji U5.