Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
12. ožujka 2019. 21:59

Predaja završnih radova

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u
utorak, 19. 03. 2019. godine s početkom u 12:00 sati u uredu 1-15a.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:28

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 3. 2019. godine s početkom u 16.00 sati u učionici P2.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:27

Podjela zadataka za diplomski rad

Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 3. 2019. godine u prostoriji U13 prema sljedećem rasporedu studenata.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:18

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju
elektrotehnike održat će se u ponedjeljak, 18. 03. 2019. godine s početkom u
13:00 sati u prostoriji U1.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:17

Podjela zadataka za diplomski rad

Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju
elektrotehnike održat će se u ponedjeljak, 18. 03. 2019. godine s početkom u
11:30 sati u prostoriji U3.

Objavljeno
11. ožujka 2019. 12:31

Preuzimanje zadataka za Završni rad 18.3.2019.

Preuzimanje zadataka za Završni rad održat će se 18.3.2019. prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
11. ožujka 2019. 12:02

Sklopljen Sporazum o suradnji

Zaključen je Sporazum o suradnji s Univerzitetom u Beogradu Mašinskim fakultetom.

Objavljeno
11. ožujka 2019. 11:58

Sklopljen Sporazum o suradnji

Zaključen je Sporazum o suradnji s Razvojno – edukacijskim centrom za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec iz Čakovca.

Objavljeno
11. ožujka 2019. 11:43

Tehnički fakultet sudjelovao na 16. Sajmu obrazovanja EDUFair

Tehnički fakultet sudjelovao je na 16. Sajmu obrazovanja EDUFair 2019. koji je održan 8. i 9. ožujka u Beogradu s ciljem promocije Fakulteta i privlačenja stranih studenata.