16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
28. kolovoza 2017. 09:02

Edukacija za korištenje Informacijskog sustava energetskih certifikata

Edukacija će se održati na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, 29. kolovoza 2017. godine od 15.00 do 19.00 sati, u prostoriji P1 (prizemlje).

Objavljeno
11. kolovoza 2017. 10:37

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Objavljeno
21. srpnja 2017. 08:09

Obrana doktorske disertacije

Ivan Volarić, mag. ing. el. branit će doktorsku disertaciju u ponedjeljak 4. rujna 2017. u 11 sati u Vijećnici.

Objavljeno
20. srpnja 2017. 14:42

Radna skupina

Osnovana je Radna skupina za izradu Godišnjaka za ak. god. 2016./17.

Objavljeno
17. srpnja 2017. 13:39

8. Konferencija o industrijskoj baštini

Osim tema vezanih uz Obnovu industrijskog naslijeđa, prijaviti se mogu i opće teme o industrijalizaciji, deindustrijalizaciji i industrijskoj baštini, iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih i drugih znanosti.

Objavljeno
17. srpnja 2017. 00:29

Obrane diplomskih radova 3

Obrane diplomskih radova 3

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:42

Obrana diplomskog rada - Grupa 5

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:41

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 19. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 18. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.