16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
4. lipnja 2018. 11:15

Terenska nastava

Odrađena je terenska nastava u Hidroelektrani "Senj" i Vjetroparku "Vrataruša"

Objavljeno
4. lipnja 2018. 10:53

Terenska nastava

Studenti su odradili terensku nastavu u sklopu kolegija Gradnja i održavanje malih plovnih objekata

Objavljeno
4. lipnja 2018. 10:09

Projekt „Iskustvo zlata vrijedi“

Projektu koji spaja poslodavce sa studentima slabijega materijalnog statusa i sa studentima s invaliditetom, s ciljem omogućavanja prakse koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućnosti.
Zainteresirani studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15. lipnja 2018.

Objavljeno
4. lipnja 2018. 09:53

Terenska nastava

Odrađena je terenska nastava iz kolegija Električna postrojenja

Objavljeno
4. lipnja 2018. 09:15

Izmjene i dopune Pravilnika o studijima

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima.

Objavljeno
4. lipnja 2018. 08:27

Preuzimanje novih zadataka za završni rad

Preuzimanje novih zadataka za završni rad za studnete koji su u svibnju 2018. predali molbu te ispunili Zahtjev za zadavanje zadatka održat će se 12.6.2018. u 10.05h u prostoriji 1-23.

Objavljeno
30. svibnja 2018. 08:50

Nastupno predavanje

Doc. dr. sc. Marko Valčić održat će nastupno predavanje u ponedjeljak 11. lipnja 2018. u 10:30 sati u učionici U14.

Objavljeno
29. svibnja 2018. 18:13

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom u SRIJEDU 30.5. u 14:00 sati u prostoriji I5.

Objavljeno
29. svibnja 2018. 18:10

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom u SRIJEDU 30.5. u 12:00 sati u prostoriji I5.