16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
29. ožujka 2017. 08:53

Dodatni termin za podjelu zadataka

Podjela preostalih zadataka za završni i diplomski rad na sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u srijedu, 05.04.2017. godine u 12.00 sati u prostoriji U1.

Objavljeno
29. ožujka 2017. 08:52

Dodatni termin za podjelu zadataka

Podjela preostalih zadataka za završni i diplomski rad na sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u srijedu, 05.04.2017. godine u 12.00 sati u prostoriji U1.

Objavljeno
28. ožujka 2017. 11:41

Sastanak

Pozivaju se studenti PSS elektrotehnike na sastanak s voditeljem studija, s pocetkom u 12.45 31.3. u P3. Sastanak nije obavezan, naknadne informacije sa sastanka ce biti online.

Objavljeno
28. ožujka 2017. 11:40

Sastanak

Pozivaju se studenti PSS elektrotehnike na sastanak s voditeljem studija, s pocetkom u 12.30 31.3. u P3. Sastanak nije obavezan, naknadne informacije sa sastanka ce biti online.

Objavljeno
28. ožujka 2017. 09:57

Raspisan natječaj Zaklade Hrvoje Požar

Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2017.

Objavljeno
27. ožujka 2017. 12:51

Sastanak s voditeljicom studija 6.4.2017.

Pozivaju se svi studenti preddiplomnskog stručnog studija elektrotehnike na sastanak s voditeljicom studija 6.4.2017. u 12h u prostoriji P3.

Objavljeno
27. ožujka 2017. 07:35

Bistro RITEH

Meni od 27. do 31. ožujka 2017.

Objavljeno
23. ožujka 2017. 09:05

Dodatni termin podjele zadataka za završni rad

Za studente koji do sada nisu preuzeli zadatak za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva, dodatna podjela zadataka za završni rad održat će se u ponedjeljak, 3. 4. 2017. godine u 13.00 sati u prostoriji U8.

Objavljeno
23. ožujka 2017. 09:04

Dodatni termin podjele zadataka za diplomski rad

Za studente koji nisu do sada preuzeli zadatak za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva, dodatna podjela zadataka održat će se u ponedjeljak, 3. 4. 2017. godine u 12.00 sati u prostoriji U4.