16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
13. srpnja 2018. 08:42

Computer Society Congress

Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci u suradnji s IEEE studentskim ogrankom Sveučilišta u Rijeci i potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci organizira prvi Computer Society kongres u Rijeci 14. i 15.srpnja 2018.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 13:32

Obrana završnih radova srpanj 2018.

Obrana završnih radova održat će se 16.srpnja 2018. u prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 11:51

Kalendar nastave

Kalendar nastave za akademsku godinu 2018./2019. nalazi se u privitku.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 09:41

Pripremni seminar iz matematike

Pripremni seminar iz matematike, namijenjen studentima prvih godina, održavat će se od 25. do 27. rujna 2018.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 09:38

Pripremni seminar iz programiranja

Pripremni seminar iz programiranja, za studente prvih godina, održavat će se od 24. do 27. rujna 2018.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 07:44

5. ljetna škola CAD modeliranja

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, organizirao je 5. ljetnu školu CAD modeliranja (2. - 6. srpnja 2018. godine).

Objavljeno
12. srpnja 2018. 07:24

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 17. srpnja 2018. u 14.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 07:23

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 13. srpnja 2018. u 13.00 sati u učionici U10 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2018. 07:22

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 13. srpnja 2018. u 11.00 sati u učionici U10 pred Ispitnim povjerenstvom.