16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
12. ožujka 2021. 14:40

IEEE Rijeka Success Stories - Adrian Hajdin

IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci nastavlja sa Success Stories, uspješnim pričama ljudi iz naše okolice.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 14:33

Obrana diplomskih radova utorak 23.3.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u utorak 23.3.2021. u 11.30 sati.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 14:32

Obrana diplomskih radova ponedjeljak 22.3.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u ponedjeljak 22.3.2021. u 10.45 sati.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 14:31

Obrana diplomskih radova četvrtak 18.3.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u četvrtak 18.3.2021. u 11.30 sati.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 14:29

Obrana diplomskih radova srijeda 17.3.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u srijedu 17.3.2021. u 11.30 sati.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 13:57

PREDAJA DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA

Pozivaju se studenti da pristupe predaji diplomskih i završnih radova u četvrtak, 18.ožujka 2021. u 11:00 sati.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 12:20

Online sastanak s predsjednikom Povjerenstva za diplomske ispite

Obavijest o online sastanku studenata diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike
s predsjednikom Povjerenstva za diplomske ispite.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 12:17

Online sastanak s predsjednikom Povjerenstva za završne ispite

Obavijest o online sastanku studenata preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike
s predsjednikom Povjerenstva za završne ispite.

Objavljeno
12. ožujka 2021. 11:09

Predaja završnih radova u četvrtak, 18.03.2021.

Obavijest i dodatne informacije o predaji i obrani završnih radova u okviru ispitnog roka 03/2021.