Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
18. rujna 2018. 19:37

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 26. rujna 2018. u 8.30 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
18. rujna 2018. 19:36

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u petak, 21. rujna 2018. u 12.00 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
18. rujna 2018. 12:43

Obrana završnih radova - rujan 2018.

Obrane završnih radova održat će se u ponedjeljak 24.9.2018. prema rasporedu u privitku.

Objavljeno
18. rujna 2018. 08:54

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 20. rujna 2018. u 11.15 sati u učionici U18 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
17. rujna 2018. 23:48

Pripremni seminar iz programiranja - prijave

Prijave na Pripremni seminar iz programiranja dostupne su putem poveznice

Objavljeno
17. rujna 2018. 11:22

Predaja završnih radova - NOVO

Predaja završnih radova održat će se 18.9.2018. prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
17. rujna 2018. 10:40

Predaja završnih i diplomskih radova - 18.09.2018.

Pozivaju se studenti svih studija da predaju završne i diplomske radove u utorak, 18.9.2018. u 11:00 sati.

Objavljeno
17. rujna 2018. 09:09

Donacija tvrtke GME

Tvrtka GME uslužni obrt iz Sunje donirala je opremu te izvela elektromontažne radove u sklopu laboratorija za elektronergetiku, čime je dovršen funkcionalan, pokazni model distribucijske transformatorske stanice 10/0,4 kV. Veliko hvala cjelokupnoj GME ekipi!

Objavljeno
14. rujna 2018. 10:28

Natječaj za odabir studenta-asistenta

za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci tijekom zimskog semestra ak. god. 2018./2019.