16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
10. ožujka 2017. 08:16

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 11.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
10. ožujka 2017. 08:15

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 12:24

Obavijest o javnoj obrani teme

Promjena termina javne obrane teme doktorske disertacije pristupnika Marka Fabića, dipl. ing.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 11:42

Predaja Završnih radova 14.03.2017.

Predaja Završnih radova u ožujku održat će se prema obavijesti u privitku.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 11:03

Predaja završnih radova 14. 3. 2017.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 14. 3. 2017. godine s početkom u 11.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 10:57

Predaja diplomskih radova 14. 3. 2017.

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 14. 3. 2017. godine s početkom u 12.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 10:42

EUREKA info webinar

EUREKA info webinar održat će se 10. 3. 2017. sa početkom u 10h, a organizira ga Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 09:39

Predaja diplomskih radova 14. 03. 2017.

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u utorak,
14. 03. 2017. godine s početkom u 14.00 sati u prostoriji 1-15a.

Objavljeno
9. ožujka 2017. 09:37

Predaja završnih radova 14. 03. 2017.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u
utorak, 14. 03. 2017. godine s početkom u 14.00 sati u prostoriji 1-15a.