Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Published
4. lipnja 2018. 18:38

RITEH STEM GAMES 2018.

Studenti i studentice Tehničkog fakulteta u Rijeci uspješno su sudjelovali na međunarodnom natjecanju pod nazivom STEM Games koje se održalo u Poreču od 08.-13.05.2018.

Published
4. lipnja 2018. 12:52

Obrana završnih radova, 11.6.2018.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani završnih radova, 11.6.2018.

Published
4. lipnja 2018. 12:47

Obrana diplomskih radova, 11.6.2018.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani diplomskih i završnih radova, 11.6.2018.

Published
4. lipnja 2018. 11:15

Terenska nastava

Odrađena je terenska nastava u Hidroelektrani "Senj" i Vjetroparku "Vrataruša"

Published
4. lipnja 2018. 10:53

Terenska nastava

Studenti su odradili terensku nastavu u sklopu kolegija Gradnja i održavanje malih plovnih objekata

Published
4. lipnja 2018. 10:09

Projekt „Iskustvo zlata vrijedi“

Projektu koji spaja poslodavce sa studentima slabijega materijalnog statusa i sa studentima s invaliditetom, s ciljem omogućavanja prakse koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućnosti. Zainteresirani studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15. lipnja 2018.

Published
4. lipnja 2018. 09:53

Terenska nastava

Odrađena je terenska nastava iz kolegija Električna postrojenja

Published
4. lipnja 2018. 09:15

Izmjene i dopune Pravilnika o studijima

Senat Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima.

Published
4. lipnja 2018. 08:27

Preuzimanje novih zadataka za završni rad

Preuzimanje novih zadataka za završni rad za studnete koji su u svibnju 2018. predali molbu te ispunili Zahtjev za zadavanje zadatka održat će se 12.6.2018. u 10.05h u prostoriji 1-23.