16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
15. ožujka 2019. 09:37

Podjela zadataka za diplomski rad

Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u srijedu, 20. 3. 2019. godine s početkom u 15.00 sati u informatičkom kabinetu I5.

Objavljeno
15. ožujka 2019. 09:34

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u srijedu, 20. 3. 2019. godine s početkom u 16.00 sati u informatičkom kabinetu I5.

Objavljeno
13. ožujka 2019. 11:24

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad održat će se u utorak, 19.3.2019. u 10:00 sati u učionici P3 (3. kat).

Objavljeno
13. ožujka 2019. 08:00

Predaja Završnih radova - ožujak 2019.

Predaja Završnih radova održat će se 19.3.2019. prema obavijesti u privitku

Objavljeno
12. ožujka 2019. 22:00

Predaja diplomskih radova

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u utorak,
19. 03. 2019. godine s početkom u 12:00 sati u uredu 1-15a.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 21:59

Predaja završnih radova

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u
utorak, 19. 03. 2019. godine s početkom u 12:00 sati u uredu 1-15a.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:28

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 3. 2019. godine s početkom u 16.00 sati u učionici P2.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:27

Podjela zadataka za diplomski rad

Podjela zadataka za diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 3. 2019. godine u prostoriji U13 prema sljedećem rasporedu studenata.

Objavljeno
12. ožujka 2019. 10:18

Podjela zadataka za završni rad

Podjela zadataka za završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju
elektrotehnike održat će se u ponedjeljak, 18. 03. 2019. godine s početkom u
13:00 sati u prostoriji U1.