16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
6. rujna 2021. 14:55

Nastupno predavanje

Dr. sc. David Ištoković održat će nastupno predavanje u ponedjeljak 13. rujna 2021. u 11 sati putem platforme za udaljeni pristup Big Blue Button.

Objavljeno
6. rujna 2021. 14:32

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja - Nikola Lopac, mag. ing. el.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju bit će održano u petak, 10. rujna 2021. u 11:00 sati u učionici I5.

Objavljeno
6. rujna 2021. 14:30

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja - Denis Selimović mag. ing. el.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju bit će održano u petak, 10. rujna 2021. u 10:30 sati u učionici I1.

Objavljeno
6. rujna 2021. 14:27

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja - Ana Vranković Lacković, mag. ing. comp.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju bit će održano u petak, 10. rujna 2021. u 10:00 sati u učionici I5.

Objavljeno
6. rujna 2021. 11:50

Pripremni seminar iz matematike

Ovogodišnji pripremni seminar održat će se 28., 29. i 30. rujna 2021. u trajanju od po 3 školska sata putem BigBlueButton-a (BBB).

Objavljeno
6. rujna 2021. 10:42

O B A V I J E S T - O UPISU U PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2021./2022. - JESENSKI ROK

Upisi na temelju rang lista su od 08.00 do 23.59 sati 20. rujna 2021. Upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) putem web aplikacije.

Objavljeno
6. rujna 2021. 10:30

O B A V I J E S T ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPIS U PRVE GODINE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2021./2022.

Prijave na natječaj za upis na diplomske studije: od 20.09. do 21.09. 2021 do 15.00 sati
Prijave na natječaj će se obavljati na daljinu („on-line”) putem elektroničke. Objava rang liste 24.09.2021. u 9.00 sati.
Upisi na temelju rang lista su od 08.00 27. 09. do 23.59 28.09. 2021 putem WEB aplikacije.

Objavljeno
1. rujna 2021. 12:19

Javna obrana teme doktorske disertacije - Sandra Kvaternik Simonetti, mag. ing. mech.

Javna obrana teme doktorske disertacije će biti održana u petak, 10. rujna 2021. u 11:00 sati u laboratoriju L16.

Objavljeno
31. kolovoza 2021. 12:22

Nastupno predavanje

Sergej Pintar, dipl. ing. strojarstva održat će nastupno predavanje u četvrtak 9. rujna 2021. u 10 sati korištenjem servisa BigBlueButton.