16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
8. rujna 2017. 11:28

Nastupno predavanje

Poslijedoktorand dr. sc. Sandro Doboviček održat će nastupno predavanje u ponedjeljak 18. rujna 2017. u 13 sati u prostoriji U12.

Objavljeno
8. rujna 2017. 09:15

Sklopljen Sporazum o suradnji

Dana 13. srpnja 2017. godine zaključen je Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima između trgovačkog društva IHC ENGINEERING CROATIA d.o.o. iz Rijeke i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Objavljeno
7. rujna 2017. 18:40

Termini Pripremnog seminara iz programiranja

Pripremni seminar iz programiranja održati će se od 25. do 29. rujna. Detaljnije informacije o terminima i prijavi nalaze se privitku.

Objavljeno
7. rujna 2017. 09:17

NATJEČAJ (VODITELJ OSTALIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SLUŽBI STUDENTSKE EVIDENCIJE))

NATJEČAJ (VODITELJ OSTALIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SLUŽBI STUDENTSKE EVIDENCIJE))

Objavljeno
5. rujna 2017. 10:57

Predaja diplomskih

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u utorak,
19. 09. 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostoriji 1-15a.

Objavljeno
5. rujna 2017. 10:56

Predaja završnih radova

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike održat će se u
utorak, 19. 09. 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostoriji 1-15a.

Objavljeno
4. rujna 2017. 14:15

Natječaj za dodjelu stipendija

Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija od strane društva IHC Engineering Croatia d.o.o.

Objavljeno
3. rujna 2017. 18:36

Predaja diplomskih radova 18. 9. 2017.

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 9. 2017. godine u 11,00 sati u prostoriji U10.

Objavljeno
3. rujna 2017. 18:34

Predaja završnih radova 18. 9. 2017.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju strojarstva održat će se u ponedjeljak, 18. 9. 2017. godine u 12,00 sati u prostoriji U10.