16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:41

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u srijedu, 19. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 18. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:40

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:38

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
14. srpnja 2017. 08:27

Zajednički izborni kolegiji u 2017./2018. ak. god.

Osim izbornih kolegija na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborne kolegije s neke druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Objavljeno
13. srpnja 2017. 15:26

Obrane diplomskih radova 2

Obrane diplomskih radova 2

Objavljeno
12. srpnja 2017. 16:57

Obrane diplomskih radova 1

Obrane diplomskih radova 1

Objavljeno
12. srpnja 2017. 13:45

Drvna Industrija Klana d.d dodijeljuje stipendije

Dodjela stipendija

Objavljeno
12. srpnja 2017. 12:16

Obrane završnih radova srpanj 2017.

Obrane završnih radova održat će se prema obavijesti u prvitku.