Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
7. listopada 2017. 18:13

Elektricni strojevi - termin predavanja

Predavanja iz kolegija Električni strojevi će se održavati petkom u P4 s početkom u 16.45.

Objavljeno
5. listopada 2017. 12:58

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

Mogu se javiti i zainteresirani apsolventi elektrotehnike

Objavljeno
4. listopada 2017. 09:43

Obavijest o predavanju g. Zlatana Račića

G. Zlatan Račić održat će predavanje 04.10.2017. (srijeda) u 14:00 sati na Zavodu za tahničku mehaniku u Laboratoriju za dinamiku strojeva - L17. Naslov predavanja je
Balancing of Large Flexible Turbine and Generator Rotors - Reconciling a Discord Between Theory and Practice

Objavljeno
3. listopada 2017. 11:13

ULJANIK Stipendira!

ULJANIK Stipendira! je plan financijske podrške i zapošljavanja ciljano namijenjen pojedinim obrazovnim profilima

Objavljeno
3. listopada 2017. 10:30

Obavijest o javnoj obrani teme

Javna obrane teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Melnjak održat će se dana 18. listopada 2017. godine.

Objavljeno
3. listopada 2017. 10:18

Obavijest o javnoj obrani teme

Javna obrane teme doktorske disertacije pristupnice Snježane Šimunić održat će se dana 18. listopada 2017. godine.

Objavljeno
3. listopada 2017. 08:17

INŽENJERSKA MATEMATIKAGRUPE

Podjela studenata u grupe

Objavljeno
2. listopada 2017. 21:52

Numerička i stohastička matematika grupe

Numerička i stohastička matematika grupe

Objavljeno
2. listopada 2017. 15:18

Obrana doktorske disertacije

Rajko Rubeša, dipl. ing. branit će doktorsku disertaciju u ponedjeljak 16. listopada 2017. u 12 sati u Vijećnici.