16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
18. svibnja 2021. 21:01

Obrane diplomskih radova u četvrtak 20.05.2021. i u ponedjeljak 24.05.2021.

Obavijest o obranama diplomskih radova u četvrtak 20.05.2021. i u ponedjeljak 24.05.2021.

Objavljeno
18. svibnja 2021. 13:51

Obrana diplomskih radova i završnih radova

Pozivaju se studenti diplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog
studija brodogradnje da pristupe predaji diplomskih i završnih radova u
četvrtak, 20. svibnja 2021. u 11:00 sati.

Objavljeno
17. svibnja 2021. 12:26

Sastanak studenata s voditeljem studija

Obavijest o sastanaku studenata diplomskog sveučilišnog studija računarstva s voditeljem studija - 20.05.2021. u 16:00

Objavljeno
17. svibnja 2021. 12:23

Sastanak studenata s voditeljem studija

Obavijest o sastanaku studenata preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva s voditeljem studija - 20.05.2021. u 16:00

Objavljeno
17. svibnja 2021. 08:00

Predaja diplomskih radova 18.05.2021.

Obavijest o predaji diplomskih radova 18.05.2021.

Objavljeno
17. svibnja 2021. 08:00

Bistro RITEH

Meni od 17. do 21. svibnja 2021.

Objavljeno
17. svibnja 2021. 07:58

Predaja završnih radova 18.05.2021.

Obavijest o predaji završnih radova 18.05.2021.

Objavljeno
14. svibnja 2021. 15:13

Obrana diplomskih radova - četvrtak 20.5.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u četvrtak 20.5.2021. u 12.15 sati.

Objavljeno
14. svibnja 2021. 15:12

Obrana diplomskih radova - četvrtak 20.5.2021.

Poziv kandidatima na obranu diplomskih radova u četvrtak 20.5.2021. u 9.15 sati.