Teh. faks-35.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
12. srpnja 2019. 13:30

Obrana diplomskog rada - Grupa 4

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 16. srpnja 2019. u 13:45 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2019. 13:29

Obrana diplomskog rada - Grupa 3

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 16. srpnja 2019. u 11:15 sati u vijećnici fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2019. 13:29

Obrana diplomskog rada - Grupa 2

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 15. srpnja 2019. u 14:15 sati u učionici U8 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2019. 13:28

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u ponedjeljak, 15. srpnja 2019. u 11:45 sati u učionici U8 pred Ispitnim povjerenstvom.

Objavljeno
12. srpnja 2019. 10:23

Obrana diplomskih radova 16.7.2019.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani diplomskih radova.

Objavljeno
12. srpnja 2019. 10:21

Obrana završnih radova 16.7.2019.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani završnih radova.

Objavljeno
11. srpnja 2019. 13:32

Obrana diplomskog rada - Grupa 1

Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada pred Ispitnim povjerenstvom, u ponedjeljak 15. srpnja 2019. u 11.00 sati, u prostoriji I5.

Objavljeno
11. srpnja 2019. 12:21

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

Objavljeno
11. srpnja 2019. 09:30

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata

Rotary club Rijeka otvara mogućnost stipendiranja učenika i studenata koji se u svojoj sredini ističu izvrsnošću.