16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
29. rujna 2017. 11:46

Nastava iz kolegija Matematika 1 - podjela po grupama

Raspored studenata sveučilišnog prediplomskog studija strojarstva za predavanja iz kolegija Matematika 1.

Objavljeno
28. rujna 2017. 15:03

Podjela po grupama za predavanja (NAUKA O TOPLINI I i DINAMIKA)

Podjela studenata po grupama za predavanja iz kolegija NAUKA O TOPLINI I i DINAMIKA biti će kako slijedi.

Objavljeno
28. rujna 2017. 11:23

Računalne aplikacije u inženjerstvu - raspored predavanja

Popis studenata po grupama za nastavu predavanja iz kolegija Računalne aplikacije u inženjerstvu.

Objavljeno
28. rujna 2017. 11:12

Njemački jezik i Engleski jezik

Nastava iz kolegija Njemački jezik i Engleski jezik I na sveučilišnom studiju Elektrotehnike započet će u 2. tjednu nastave, dakle s ponedjeljkom 9.10.2017. prema rasporedu.
Obavijest o podijeli u dvije grupe za studente koji su upisali kolegij Engleski jezik I bit će na isti način naknadno objavljena.

Objavljeno
28. rujna 2017. 10:53

Obavijest za studente koji su upisali kolegij Njemački jezik I

Nastava iz kolegija Njemački jezik I na sveučilišnom studiju Strojarstva započet će u 2. tjednu nastave, dakle s ponedjeljkom 9. listopada 2017. prema rasporedu.

Objavljeno
28. rujna 2017. 10:45

Predavanja iz Proizv. stroj., alati i napr. te Topl. stroj. i uređ.

Iz kolegija Proizvodni strojevi, alati i naprave te Toplinski strojevi i uređaji, preddiplomski sveučilišni studij strojarstva ‐ V semestar, predavanja će se odvijati prema slijedećem rasporedu grupa.

Objavljeno
28. rujna 2017. 10:39

Obavijest o početku održavanja nastave

Nastava iz kolegija Njemački jezik i Engleski jezik I na stručnom studiju Strojarstva započet će u 2. tjednu nastave, dakle s ponedjeljkom 9. listopada o.g prema rasporedu.

Obavijest o podijeli u dvije grupe za studente koji su upisali kolegij Engleski jezik I bit će na isti način naknadno objavljena.

Objavljeno
28. rujna 2017. 10:37

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE IZ KOLEGIJA ENGLESKI JEZIK I

Nastava će se održavati prema priloženom rasporedu i grupama.

Objavljeno
28. rujna 2017. 10:24

Predavanja i vježbe iz predmeta ELEKTROTEHNIKA

Predavanja i vježbe iz predmeta ELEKTROTEHNIKA započinju 02/03.10.2017. prema važećem rasporedu nastave. Grupe su važeće i za kolegije Materijali I i Inženjerska grafika.