16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
25. ožujka 2019. 13:57

Naknadna podjela zadataka za diplomski rad

Za studente koji još nisu primili zadatak za diplomski rad, naknadna podjela zadataka održat će se u ponedjeljak, 1. 4. 2019. godine od 12,00 do 13,00 sati (prostorija 2-104).

Objavljeno
25. ožujka 2019. 13:57

Naknadna podjela zadataka za završni rad

Za studente koji još nisu primili zadatak za završni rad, naknadna podjela zadataka održat će se u ponedjeljak, 1. 4. 2019. godine od 12,00 do 13,00 sati (prostorija 2-104).

Objavljeno
25. ožujka 2019. 10:26

Prof. dr. sc. I. Mareels: Artificial intelligence – Perspectives: a brief history, present developments and future promises

Alumni klub Tehničkog fakulteta u Rijeci, IEEE Young Professionals, Studentski Zbor i IEEE Studentski ogranak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizirali su predavanje prof. Iven Mareels na temu "Artificial intelligence – Perspectives: a brief history, present developments and future promises".

Objavljeno
24. ožujka 2019. 23:06

Bistro RITEH

Meni od 25. do 31. ožujka 2019.

Objavljeno
22. ožujka 2019. 12:45

Obrana završnih radova 27.03.2019.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani završnih radova.

Objavljeno
22. ožujka 2019. 12:44

Obrana diplomskih radova 27.03.2019.

Pozivaju se studenti da pristupe obrani diplomskih radova.

Objavljeno
22. ožujka 2019. 11:40

Natječaj za prijavu zajedničkih projekata između Hrvatske i Austrije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode program znanstveno-tehničke suradnje u sklopu bilateralnih projekata.Rok za podnošenje prijava: 17. svibnja 2019. godine.
Više na https://mzo.hr/hr/rubrike/austrija .

Objavljeno
22. ožujka 2019. 11:39

Objava o obrani diplomskog rada

Utorak, 26.03.2019. u 12:30 sati, Vijećnica.

Objavljeno
21. ožujka 2019. 16:13

Invited talk at the Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary

Invited talk on "Data-Driven Adaptive Filtering with Applications" by Assis. Prof. Jonatan Lerga, PhD at the Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary was held on 20th of March, 2019.