16cr.jpg

Arhiva novosti

Objavljeno
5. srpnja 2016. 12:14

Siemens PLM seminar

Naglasak seminara je prvenstveno na aplikacijama programskih rješenja NX i Teamcentar, koje nadopunjuju shvaćanje klasičnog 3D modeliranja i vođenju razvojnih procesa kroz PLM. Seminar će se održati 07.srpnja 2016. u prostoriji P1 s početkom u 10:00 h.

Objavljeno
4. srpnja 2016. 14:32

Predaja diplomskih radova

Termin za predaju diplomskih radova je u srijedu 06. srpnja 2016. od 10:00 do 11:00 sati u uredu prof. Šušnjića.

Objavljeno
4. srpnja 2016. 14:30

Predaja završnih radova

Termin za predaju završnih radova je u srijedu 06. srpnja 2016. od 10:00 do 11:00 sati u uredu prof. Šušnjića.

Objavljeno
4. srpnja 2016. 14:13

Nastupno predavanje

Dr. sc. Goranka Štimac Rončević održat će nastupno predavanje u utorak 12. srpnja 2016. u 9 sati u učionici U13.

Objavljeno
4. srpnja 2016. 14:10

Skup zaposlenika

Pozivaju se svi djelatnici našega fakulteta da prisustvuju skupu zaposlenika u srijedu 6. srpnja 2016. u 9 sati u Vijećnici. Poziv s dnevnim redom dan je u prilogu.

Objavljeno
4. srpnja 2016. 10:50

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbor četiri asistenta i jednog poslijedoktoranda za rad na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost

Objavljeno
1. srpnja 2016. 13:02

Nastupno predavanje

Dr. sc. Loredana Simčić, prof. održat će nastupno predavanje u petak 8. srpnja 2016. u 10:00 sati u predavaonici P2.

Objavljeno
1. srpnja 2016. 10:19

Obrana doktorske disertacije

Iva Mrša Haber, prof. branit će doktorsku disertaciju u petak 15. srpnja 2016. u 13:30 sati u Vijećnici.

Objavljeno
30. lipnja 2016. 12:08

Radna skupina

Osnovana je Radna skupina za izradu Godišnjaka našega fakulteta za ak. god. 2015./16.